top of page

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію, яку сайт Amospring (далі - Сайт), розташований на доменному імені amospring.com (а також його субдоменів) може отримувати про Користувача під час використання сайту amospring.com (а також його субдоменів), його програм і продуктів.  

 

1. Визначення термінів

 

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація Сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені співробітники на управління сайтом Амоспрінг, діючи від імені ТОВ "Торгова компанія Паритет", що діє на підставі Статуту, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що обробляються, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що прямо або побічно стосується конкретної або ідентифікованої фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3. "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, модифікацію), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова вимога щодо дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності інших законних підстав.

1.1.5. «Сайт Амоспрінг» - це сукупність взаємопов'язаних веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): amospring.com, а також його субдоменами.

1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або набір сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать сайту Amospring, а також інших тимчасових сторінок, внизу яких вказується контактна інформація Адміністрації

1.1.5. «Користувач сайту Amospring» (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до сайту Amospring через інтернет і використовує інформацію, матеріали та продукти сайту Amospring.

1.1.7. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, відправлених веб-сервером і збережених на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз відправляє на веб-сервер в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ до Сайту.

1.1.9. «Товар» - продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи.  

 

2. Загальні положення

 

​2.1. Використання Користувачем сайту Amospring означає прийняття цієї Політики конфіденційності та умов обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов'язаний припинити використання сайту Amospring.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до веб-сайту Amospring. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може натиснути на посилання, доступні на сайті Amospring.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем.  

 

3. Тема Політики конфіденційності​

 

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечує захист конфіденційності персональних даних, яку Користувач надає на вимогу Адміністрації при реєстрації на сайті Amospring, при підписці на електронну розсилку або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки відповідно до цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Amospring і включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний номер телефону Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти

3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)

3.2.5. адреса доставки Товару (при необхідності)

3.2.6. фото (при необхідності).

3.3. Держава захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

- IP-адреса;

- інформація з файлів cookie;

- інформація про браузер

- час доступу;

- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до частин сайту, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша особиста інформація, не зазначена вище (історія веб-перегляду, браузери, операційні системи тощо), підлягає безпечному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених пунктом 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.  ​ 

 

4. Цілі збору персональної інформації користувача​

 

4.1. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача для наступних цілей:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті Amospring для його подальшої авторизації, замовлення та інших дій.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту Amospring.

4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо використання сайту Amospring, надання послуг і обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження точності та повноти наданих Користувачем персональних даних.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту Amospring, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту Amospring.

4.1.9. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, інформації про ціни, інформаційних бюлетенів та іншої інформації від імені сайту Amospring.

4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.  ​ 

 

5. Методи та умови обробки персональної інформації​

 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень у часі, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрські послуги, поштові організації (в тому числі електронні), оператори зв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, виданого на сайті Амоспрінг, включаючи доставку Товару, документації або повідомлень електронної пошти.

5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, модифікації, блокування, копіювання, поширення, а також від інших протиправних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошення персональних даних Користувача. 

 

​6. Права та обов'язки сторін

 

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Прийняти безкоштовне рішення про надання Ваших персональних даних, необхідних для використання сайту Amospring, і дати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Користувач має право отримувати від Адміністрації інформацію про обробку своїх персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до федеральних законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації роз'яснення своїх персональних даних, їх блокування або знищення, якщо персональні дані неповні, застарілі, неточні, незаконно отримані або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вжити заходів, передбачених законом для захисту його прав.

6.2. Адміністрація зобов'язаний:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, не обмінювати, публікувати або розкривати іншими можливими способами передані персональні дані Користувача, крім пунктів 5.2 і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача в порядку, який зазвичай використовується для захисту такої інформації в існуючому обороті бізнесу.

6.2.4. Блокувати персональні дані, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з питань захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або протиправних дій.

 

7. Відповідальність сторін​

 

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з незаконним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пунктами 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стало суспільним надбанням до його втрати або розголошення.

7.2.2. Він був отриманий від третьої особи до його отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Він був розкритий за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованими, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (включаючи, але не обмежуючись: файли даних, тексти тощо), до якої він може мати доступ у складі веб-сайту Amospring, несе відповідальність особи, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується з тим, що надана йому інформація в рамках сайту Amospring може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на які захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Amospring. Користувач не може змінювати, здавати в оренду, позичати, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого Контенту (повністю або частково), якщо такі дії не були прямо дозволені в письмовій формі власниками такого Контенту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Щодо текстових матеріалів (статей, публікацій, які знаходяться у вільному доступі на сайті Амоспрінга), їх поширення допускається за умови надання посилання на Сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, понесені Користувачем в результаті видалення, невмовлення або неможливості збереження будь-якого Контенту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Amospring або передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли внаслідок: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої сторони на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті Amospring, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без явної згоди власника авторських прав.

 

8. Вирішення спорів

​8.1. Перед зверненням до суду з позовом про спори, що виникають у зв'язку з відносинами між Користувачем та Адміністрацією, обов'язково необхідно подати позов (письмову пропозицію або електронну пропозицію про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє позивача про результати розгляду позову.

8.3. У разі відсутності згоди спір буде переданий до суду міста Києва.

8.4. Чинне законодавство України  застосовується до цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією.

 

9. Додаткові умови​

 

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Amospring, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Про будь-які пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти: 411@amospring.com.ua

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою http://amospring.com/

Київ, ТОВ " Торгова компанія Паритет"

bottom of page